Käyttöehdot

Ekokarelia Oy:n sopimusehdot

Päivitetty 17.8.2020

1. Yleiset ehdot

Ekokirppis.fi on Ekokarelia Oy:n (Y:2789343-5 ) markkinapaikka. Näitä sopimusehtoja sovelletaan Ekokarelia Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Ekokarelia Oy:n välittämien palveluiden ja tuotteiden osalta sovelletaan myös kyseisen palveluntarjoajan määrittelemiä sopimusehtoja. Ekokarelia Oy:llä on oikeus päivittää näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ovat luettavissa Ekokarelia Oy:n kotisivuilta.

Ekokarelia Oy ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Ekokarelia Oy:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Ekokarelia Oy on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle ylivoimaisesta esteestä viivytyksettä.

2. Asiakas ja tietosuoja

Ekokarelia Oy toivottaa tervetulleeksi kaikki yksityis- ja yritysasiakkaat. Kauppasuhteessa noudatetaan soveltuvaa Suomen ja EU:n lainsäädäntöä kuluttajakaupan, markkinoinnin ja mainonnan osalta. Yritysasiakkaiden ja Ekokarelia Oy:n välisessä kauppasopimuksessa noudatetaan ensisijaisesti näitä sopimusehtoja ja muilta osin Suomen kauppalakia.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai -numerot ja tarvittaessa laskutusosoite.

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Ekokarelia Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen. Ekokarelia Oy:llä ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on lisäksi oikeus käsitellä ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia (kuten suoramarkkinointia) varten soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa Ekokirppis, Siltakatu 18, 80100 Joensuu. Asiakas voi kieltää tietojensa käytön ja käsittelyn markkinointitarkoituksiin ja tarkistaa itseään koskevat tiedot ottamalla yhteyttä Ekokirppiksen asiakaspalveluun. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisena ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Ekokirppis, Siltakatu 18, 80100 Joensuu. Lisätietoja tietosuojaselosteessa.

3. Hinnasto

Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa eivätkä toimituskustannuksia ellei toisin ole mainittu. Jos hinnastossa on selviä hintavirheitä, tuotetta ei myydä selvästi alempaan hintaan, jos voidaan olettaa asiakkaan ymmärtäneen virheen olemassaolo.

Tarkastamme hinnat aina käsittelyhetkellä. Hinnan tulee vastata myymälässä olevan tuotteen hinnoittelua ellei verkkokauppatarjouksesta ole erikseen mainittu.

Ekokarelia Oy tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista viivästyksistä.

Ekokarelia Oy pidättää oikeuden rajoittaa tuotteiden myyntiä poikkeuksellisen suurissa erissä.

4. Toimittaminen

Ekokarelia Oy:n käyttämistä toimitusmuodoista ja niiden palvelusisällöstä voit lukea realisointikarelia.fi verkkosivuiltamme. Yksittäisen tilauksen tuotteet voidaan toimittaa useammassa lähetyksessä.

Valmiin tilauksen käsittely pyritään tekemään 48 tunnin sisällä sen vastaanottamisesta. Valmiilla tilauksella tarkoitetaan tilausta, jonka kaikki tuotteet ovat varastossamme ja varattuina tilaukseen, sekä tilauksen toimitustapa ja maksutapa on hyväksytty ja tilaus kokonaisuudessaan maksettu. Myös tilisiirrossa maksun tulee olla suoritettuna ennen kuin tilaus voidaan käsitellä.

Myymälästä noudettavat tuotteet tulee noutaa 7 vrk:n kuluessa tilauksesta. Noutamatta jätetyt tuotteet siirtyvät takaisin Ekokarelia Oy:n omaisuudeksi ja maksusuoritusta ei palauteta.

Ekokarelia Oy ei ole velvollinen varaamaan muita saman tilauksen tuotteita asiakkaalle, jos yhden tuotteen saatavuus on huono, tai sen toimitus viivästyy Ekokarelia Oy:stä riippumattomista syistä. Kuluttaja voi vaihtoehtoisesti hyväksyä joko viivästyneen tuotteen jälkitoimituksen tai tilauksen perumisen. Jälkitoimituksen lähetyskulut veloitetaan normaalisti voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Tilauksessa olevia tuotteita varataan enintään 7 päivää, minkä jälkeen tilaus perutaan ellei asiakas ole suostunut jälkitoimitukseen Ekokarelia Oy:n ehtojen mukaisesti.

Toimitushinnat koskevat Suomen lähetyksiä, ulkomaille lähettäminen erillisen hinnaston mukaisesti.

5. Maksaminen

Ajankohtaiset tiedot maksutavoista löytyvät ekokirppis.fi sivuilta.

6. Palauttaminen

Ekokarelia tarjoaa asiakkailleen 14 päivän palautusoikeuden. Tuotteet voi palauttaa suoraan myymälään tai postitse omalla kustannuksella.

Sinulla on oikeus tutustua tuotteeseen 14 päivän ajan. Suosittelemme huolehtimaan tuotteesta ja sen mukana toimitettavista tarvikkeista, ohjeista ja tietenkin tuotepakkauksesta, kunnes olet päättänyt pitää tuotteen. Ostaja vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.

Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Ekokirppikseltä.

Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti: peleillä, elokuvilla, ohjelmistoilla tai muilla sinetöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta, kun tuotepakkaus on avattu. Hygienia- ja intiimituotteilla ei ole palautusoikeutta pakkauksen avaamisen jälkeen, koska tuote ei ole palautettavissa myyntiin luonteensa vuoksi. Hygienia- ja intiimituotteita ovat esimerkiksi epilaattorit, partakoneet, ihokarvatrimmerit ja nenä/korvakarvatrimmerit, hiustenhoitolaitteet ja kotiparturi, sähköhammasharjat ja suuhygienialaitteet, kuume-, verenpaine- ja verensokerimittarit sekä alkotesterit, nappikuulokkeet ja hands-free -laitteet sekä vaipat ja muut vastaavat lastenhoitotuotteet.

Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu, tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.

Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.

7. Takuu, tuki ja virhevastuu

Käytetyillä tuotteilla ei ole takuuta ja ne myydään sellaisenaan ja siinä kunnossa kuin ne myyntihetkellä ovat. Ekokarelia Oy ei vastaa rahti-/kuljetusyhtiön aiheuttamista toimitus- ja tuotevirheistä. Ekokarelia Oy ei vastaa myöskään tuotteiden rikkoontumisesta, jos lähetystä ei ole tilattu helposti särkyvän- lisällä. Kuljetuksen aikana rikkoontuneista tuotteista korvaus suoritetaan vain siltä osin, kuin rahti-/kuljetusyhtiö on korvausvelvollinen.

8. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen esittämään ostotodistuksen, kuitin tai muun todistuksen ostopaikasta ja -ajankohdasta palautuksen yhteydessä tai reklamoidessaan tavaran virheestä. Ekokarelia Oy pidättää oikeuden periä kuitin etsinnän aiheuttamat kustannukset ostajalta. Palautetun tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin myytihetkellä. Myyntikelvottomasta tuotteesta ei tehdä hyvitystä asiakkaalle.

Reklamaatiot käsitellään ainoastaan kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa joko sähköpostilla osoitteeseen info@realisointikarelia tai kirjeenä Joensuun toimipisteeseen.

Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka: Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus saattaa tästä sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Kuluttajalla on lisäksi mahdollisuus käyttää myös Euroopan komission ylläpitämää verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia (https://ec.europa.eu/odr). Asiakas voi nostaa sopimuksen velkasuhteesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Ekokarelia Oy:tä vastaan joko Ekokarelia Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa. Jollei Asiakkaalla ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Ekokarelia Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

9. Yritysasiakkaiden lisäehdot

Ekokarelia Oy ei vastaa tuotteen ja/tai palvelun aiheuttamasta välittömästä tai välillisestä menetyksestä, vahingosta tai tulon menetyksestä. Ekokarelia Oy:n korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön. Tuotevirhevastuu rajoittuu mahdolliseen kauppahinnan palauttamiseen käyttöhyödyllä vähennettynä.

Ekokarelia Oy ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos se kohtaa ylivoimaisen esteen, jota se ei voi kohtuudella voittaa. Ekokarelia Oy ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle ylivoimaisen esteen kohdalla asiakkaalle aiheutuvaa vahinkoa tai kustannuksia, ja on oikeutettu purkamaan sopimuksen.

Jättäessään tilauksen ja/tai tarjouspyynnön asiakas hyväksyy kiistattomasti Ekokarelia Oy:n sopimusehdot. Mahdollisia asiakkaan käyttämiä hankintasopimusehtoja ei noudateta niiden ollessa ristiriidassa Ekokarelia Oy:n sopimusehtojen kanssa.

Ekokarelia Oy
Siltakatu 18
80100 Joensuu
Y-tunnus: 2789343-5